ỐNG DÂY PHUN SƠN NGHỆ THUẬT BT8-7

Ống Dây Phun Sơn Nghệ Thuật BT8-7 giúp nối dụng cụ phun sơn nghệ thuật dây nối 1.8m- Adapter G1/8”.