ỐNG DÂY PHUN SƠN NGHỆ THUẬT BT8-6

Ống Dây Phun Sơn Nghệ Thuật BT8-6 giúp nối dụng cụ phun sơn nghệ thuật dây nối 1.8m- Adapter G1/8”-G1/4”.