Trang chủ / Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC GIA PHAN COMPANY

NGUYỄN HỮU QUANG – CHỦ TỊCH HĐQT

Sinh năm: 1974

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA).

Quá trình công tác:

 • 2000- 2003: Chỉ huy trưởng các Công trình của Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy.
 • 2004 – Nay: Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy.
 • 2017 – Nay : Chủ Tịch HĐQT – Công ty CP TBXD Gia Phan

NGUYỄN MINH NGỌC – TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm: 1972

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA).

Quá trình công tác:

 • 2000 – 2002: Chỉ huy trưởng các công trình tại một số công ty xây dựng.
 • 2003 – 2010: Trưởng Phòng Kỹ thuật – Công ty CP Xây dựng Gia Thy.
 • 2011 – 2020: Giám đốc Kỹ thuật – Công ty CP Xây dựng Gia Thy
 • 2021 – Nay: Tổng giám đốc – Công ty CP TBXD Gia Phan

VŨ ANH TUẤN – QUẢN ĐỐC

Sinh năm: 1980

Trình độ chuyên môn:Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.

Quá trình công tác:

 • 2018-2012: Giám sát xây lắp máy cơ khí – Công ty TNHH Công Nghệ Cơ Khí Thế kỷ Vân Khánh
 • 2014 – Nay Quản đốc – Công ty CP TBXD Gia Phan

DƯƠNG THỊ QUẾ – KẾ TOÁN TRƯỞNG

Sinh năm:  1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

 • Năm 2014-2019: Kế toán trưởng tại một số công ty
 • Năm 2020- nay: Kế toán trưởng – Công ty CP TBXD Gia Phan