Bình Đựng Sơn Nhỏ NA-CUP-002

24.500 

Bình Đựng Sơn Nhỏ chuyên dùng chứa sơn cho các súng phun sơn dầu.