Bình Đựng Sơn Lớn NA-CUP-010

70.000 

Bình Đựng Sơn Lớn chuyên dùng chứa sơn cho các súng phun sơn dầu.