Nẹp Chỉ Nước AGL 2-6

9.600 

Nẹp Chỉ Nước AGL 2-6 Ứng dụng nhiều dùng trát các mép ban công, lanh tô, ô văng tạo chỉ nước – gờ móc nước –  gờ cắt nước,đơn giá trên được tính theo mét (m) dài.

Danh mục: