Nẹp Góc Cạnh A2-3

7.150 

Nẹp Góc Cạnh A2-3 có mũi nhỏ nhất và chiều dài nhỏ nhất trong dòng nẹp trát góc dương A. Đây là một sản phẩm có chất lượng hàng đầu tại Gia phan, đơn giá trên được tính theo mét (m) dài.

Danh mục: