Nẹp Chặn Vữa SP-10

Nẹp Chặn Vữa SP-10 dùng để chặn vữa (kết thúc mảng trát vữa). Nẹp thường được dùng ở các vị trí tiếp giáp của mảng trát vữa (tường trát) với các loại vật liệu hoàn thiện khác như – tường ốp gạch, ốp kính, ốp gỗ…v..v…,đơn giá trên được tính theo mét (m) dài.

Danh mục: