KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA GIA PHAN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG GIA NGUYỄN

z4431598490945 b149df09ba9f512ca7943036e4e810b5
🌞 Suốt gần 9 năm qua, Gia Phan đã luôn là Nhà cung cấp tin cậy của nhiều nhà thầu xây dựng. Góp phần vào sự phát triển đất nước thông qua các công trình xây dựng lớn, nhỏ.
🍁 Bên cạnh đó, đặt ra mục tiêu phát triển trong kinh doanh, Gia Phan cũng có những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực cung cấp đồ bảo hộ lao động, một lĩnh vực hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho Công ty.
🤝 Tương đồng trong định hướng phát triển Gia Phan và Bảo hộ lao động Gia Nguyễn đã cùng nhau tiến đến ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực bảo hộ lao động. Hai bên sẽ cùng hợp tác sản phẩm dịch vụ và hoạt động phát triển kinh doanh khác trong mạng lưới khách hàng của mình và hỗ trợ giới thiệu khách hàng cho nhau.
🌹 Cùng cam kết chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững, đồng thời tạo đà cho các hợp tác tiếp theo giữa hai bên cũng như với các đối tác chiến lược khác trong thời gian tới.
z4431598490945 b149df09ba9f512ca7943036e4e810b5  z4431598490945 b149df09ba9f512ca7943036e4e810b5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *