ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Trong năm 2022. Với định hướng nhất quán, mục tiêu rõ ràng, chiến lược kinh doanh linh hoạt cùng với những kế hoạch hành động phù hợp, đã đem lại tăng trưởng hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận. Các cổ đông đều phấn khởi với hiệu quả của hoạt động kinh doanh năm 2022.
Bên cạnh những kết quả khả quan trong năm 2022. Đại diện HĐQT và BĐH cho biết, trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Gia Phan sẽ đẩy mạnh và mở rộng hệ sinh thái. BĐH sẽ lập thêm nhiều team. Với sự đoàn kết, đồng lòng, vượt mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ của các thành viên Công ty. Mong rằng Gia Phan sẽ ngày càng lớn mạnh và thành công hơn nữa trên con đường kinh doanh.
………………………………………………………………………………………………………………….
📞 0914 063 739
✉ info@giaphanco.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *