MÁY PHUN SƠN (AIRLESS PAINT SPRAYER) NA-950

Máy phun sơn NA-950 là một thiết bị sơn mang lại hiệu quả cao và sử dụng vật liệu phun đa dạng.