ỐNG DÂY PHUN SƠN NGHỆ THUẬT BT8-6
ỐNG DÂY PHUN SƠN NGHỆ THUẬT BT8-6
ỐNG DÂY PHUN SƠN NGHỆ THUẬT BT8-6

ỐNG DÂY PHUN SƠN NGHỆ THUẬT BT8-6

Ống Dây Phun Sơn Nghệ Thuật BT8-6 giúp nối dụng cụ phun sơn nghệ thuật dây nối 1.8m- Adapter G1/8”-G1/4”.
Trạng Thái Sản Phẩm :
Còn Hàng
Chọn số lượng :
Đơn giá :
159.000 đ

Ống Dây Phun Sơn Nghệ Thuật BT8-6 giúp nối dụng cụ phun sơn nghệ thuật dây nối 1.8m- Adapter G1/8”-G1/4”.

Dây phun sơn nghệ thuật bt8-6 bao gồm:

  • Dây nối dụng cụ phun sơn nghệ thuật 1.8m
  • Adapter G1/8”-G1/4”