Bộ LĐ-TB&XH thanh tra toàn quốc về an toàn lao động

Trước tình hình an toàn lao động đáng lo ngại, vừa qua Bộ LĐ-TB&XH đã có kế hoạch thanh tra toàn quốc trong ngành xây dựng năm 2016.

Công tác thanh tra dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 3 đến hết tháng 10/2016 với trọng tâm là điều khiện làm việc, công tác vệ sinh an toàn lao động.

Ngành xây dựng chiếm tới 30,4% tổng số vụ tai nạn lao động. Đây là ngành nghề có số vụ và số người bị tai nạn lao động cao nhất trong các ngành, nghề sản xuất kinh doanh.

Chiến dịch thanh tra lao động trong lĩnh vực xây dựng 2016 hướng tới các mục đích: Cải thiện tình hình tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động, chế độ cho người lao động, qua đó, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động; Nâng cao kiến thức của người sử dụng lao động và người lao động về vai trò của Thanh tra lao động ở cấp trung ương và địa phương; Mở rộng phạm vi ảnh hưởng của hệ thống thanh tra lao động đối với việc tuân thủ pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, các công trường xây dựng; Nắm bắt tình hình thực tế áp dụng pháp luật lao động và những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục.

Chiến dịch thanh tra lao động năm 2016 có chủ đề “Tuân thủ pháp luật lao động vì những công trình xây dựng an toàn” do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện.

Lễ phát động Chiến dịch dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 21/3, tại tỉnh Hưng Yên.

 

Theo Báo Xây Dựng.