Can gạt bột BON

Email
Can gạt bột lá lúa BON 12 inch, 18 inch, 22 inch
Chất liệu: Cao su tốt
Chi tiết

Can gạt bột lá lúa BON 12 inch, 18 inch, 22 inch 

Chất liệu: Cao su tốt
Giá bán lẻ: 

12inch: 800.000 VND
18inch: 900.000 VND
22inch: 1.000.0000 VND

Combo 3 cái: 2.400.000 VND/bộ'