Giới thiệu cho bạn bè

Súng phun sơn nghệ thuật NA-128 (Airbrush)

1 súng 128, 2 bình chứa sơn thuỷ tinh 22cc, 1 cup sơn kim loại, 1 chìa khoá vạn năng mini, 1 mắc súng. Súng phun nghệ thuật dùng trong phun body, vẽ body, hoá trang.
na-1282

Số ký tự đã nhập: